37000cm威尼斯
硕士生招生
当前位置: 首页 招生招聘 硕士生招生 正文
2023年硕士研究生参加复试考生名单(调剂)
发表日期:2023-04-07 阅读:

根据《威尼斯登录入口welcome2023年硕士研究生复试录取办法》、《2023年硕士研究生招生复试方案》等文件规定,现将2023年硕士研究生参加复试考生名单(调剂)予以公布(见附件)。复试实施细则、复试时间安排及其它要求等详见《37000cm威尼斯2023年硕士研究生招生复试调剂方案》

附件:37000cm威尼斯2023年硕士研究生参加复试考生名单(调剂


                                         37000cm威尼斯

                                          2023年4月7